Prečo sú naše farmárske výrobky a mäso také kvalitné?

Vedci z geologického ústavu Dionýza Štúra zistili, že okres Bardejov, hlavne okolie pod pohorím Busov, je časť Slovenska ideálna na život a dopestovanie najkvalitnejších komodít. Našla sa totiž súvislosť medzi zdravím obyvateľov a pôdou, na ktorej žijú. Ukázalo sa, že v tzv. karbonátovom prostredí je menej infarktov či nádorov a ľudia tu žijú dlhšie o 2 až 5 rokov. 

Filozofiou predajní gazdovského dvora je produkcia tovaru vyrobeného výlučne z regionálnych komodít vypestovaných v oblastiach s najlepšou štruktúrou pôdy a obsahom minerálov. Naša farma chová zvieratá na kvalitnej strave, čoho dôsledkom je aj kvalitné mäso, ktoré produkuje náš bitúnok. Zvieratá chované na farme neužívajú žiadne rastové hormóny, sú kŕmené výlučne na prírodných krmivách. Výroba prebieha pod prísnou kontrolou s použitím najmodernejších technológií pri dodržaní najvyšších hygienických štandardov. Vďaka tomu sú naše výrobky zdravotne nezávadné. Mäso a výrobky z neho vyrábame výlučne podľa pôvodných receptúr s použitím tradičných mäsiarskych noriem. Taktiež sa snažíme, aby boli zachované postupy, ktoré využívali naši otcovia a praotcovia.